Als complexe situaties vragen om een effectieve aanpak

Graag geschreven

Een stedenbouwkundige tantaluskwelling…..

De Kievitstraat in de almaar hippere wijk Belcrum in Breda. Op de foto zie je links een rijtje eengezinswoningen: die maken deel uit van het nieuwbouwcomplex Breda Vooruit (ontwikkelaar: Dura Vermeer) met vooral appartementen in het fonkelnieuwe Stationsgebied. Eronder zit een parkeerkelder. Elke koper is verplicht geweest daar een parkeerplaats te kopen. De parkeernorm voor

Lees verder »

Jouw uitdaging, mijn aanbod

Van ingewikkeld naar oplossing betekent: de samenleving wordt almaar complexer, mensen raken soms de weg een beetje kwijt, anderen weten juist heel goed hun belangen te behartigen. Als jij in dat krachtenveld iets wilt beginnen, iets wilt veranderen, lukt dat alleen als je samen met diezelfde samenleving de richting zoekt. Ik help jou daarbij.

Waarom zou je mij inschakelen?

Omdat je goed een onafhankelijk iemand kunt gebruiken die maatschappelijk, maar ook politiek-bestuurlijk door de wol geverfd is, die enthousiast is, over zeer adequate sociale en analytische vermogens beschikt, die niet gauw moeilijkheden ziet, maar vooral kansen, die ook humor heeft, die niet bang is uitgevallen, die jou ook af en toe confronteert met zaken. Kortom: iemand die effectief relaties tot stand brengt en beweging veroorzaakt. Beetje rock ‘n roll, op verstandige wijs.

Succes verzekerd?

Vaak wel, niet altijd. Dingen lukken vaak, wanneer je de mensen of de partijen die ermee te maken krijgen, al in een vroegtijdig stadium betrekt bij het zoek- en denkwerk. Initiatieven worden krachtig als ze stevig wortelen in de door betrokkenen gewenste maatschappelijke ontwikkeling.

Het is dus samenspel!

Ruimte maken, zodat de ander ook even kan soleren. Luisteren is het nieuwe sturen. Er kan gedanst worden.

Mijn visitekaartje: Van ingewikkeld naar oplossing

Beleid….of ontwikkeling?

Op de tast ……. loslaten versus verantwoordelijkheid…. op verkenning?

Het is de vraag van deze tijd: maken lokale bestuurders nog beleid of helpen ze hun burgers en instellingen zichzelf en hun omgeving – de straat, het plein, de wijk, de stad – ontwikkelen? Lastig ding, dat ‘loslaten’ of beter nog: op de tast proberen uit te vinden waar de samenleving, burgers en instellingen naartoe bewegen en die beweging een handje helpen of proberen bij te sturen.

Hoe je dat doet? 

Vooral door te communiceren. Weg van je bureau, naar buiten stappen en goed luisteren, kijken, tasten, ruiken, je eigen inzichten even parkeren en mensen actief bevragen: omwonenden, burgers, huurders, zorgconsumenten, energiegebruikers, noem maar op. Hen ook serieus nemen. En vooral zorgen dat je ook die mensen bevraagt die zich in de regel niet zo makkelijk bloot geven.

En waarom is dat loslaten zo lastig? 

Tuurlijk, het is je baan, je boterham. Tegelijk ben je en blijf je verantwoordelijk voor heel wat zaken. Verantwoordelijkheid en loslaten gaan niet goed samen. Dus heb je je gewetensvol af te vragen waar je die verantwoordelijkheid aan anderen kunt geven. Vaak kan dat best. Dat is ook een kwestie van leren. Ervaring opdoen.

Verkenning van het landschap of het vraagstuk is dikwijls een verstandige eerste stap. Zie mij als jouw verkenner. Verkenners zijn nieuwsgierige, sociaal vaardige types die makkelijk in contact komen met anderen. Verkenners komen, als het goed is, terug met zo reëel mogelijke verhalen. Wees daar niet bang voor. Aan dergelijke figuren heb je als bestuurder veel meer, dan aan afhankelijke ja-knikkers of ‘uit de wind-houders’ die jou sprookjes vertellen.

...resultaat

Recent werk

Onderhanden:

Moderatie stakeholder-conferenties over de doorontwikkeling van de opvangvoorziening voor daklozen in Breda en omgeving, de zogeheten ‘doorstroomvoorziening’. Hier gaat het deels om verbetering van het gebouw aan de Bredase Slingerweg, deels om verbetering van de toegangs- en doorstroomprocedures. Een gevarieerd gezelschap van instellingen en overheden aan tafel, die samen met veel inzet aan de slag zijn.

Voorbereiding samenspraak van verpleegkundigen en specialisten van een groot regionaal ziekenhuis over aanspreekcultuur en professioneel leiderschap.

Coördinatie Stadslab Breda. Stadslab Breda is op 7 september 2016 geopend. Stadslab Breda is het verrijkingslaboratorium van ideeën en initiatieven van inwoners van de gemeente Breda en hun verbanden. Het helpt ontwikkelruimte realiseren voor inwoners met een eigen idee over de toekomst van de stad. Een breed netwerk van deskundigen uit kringen van ondernemers, onderwijs en overheid staat klaar om een vernieuwend plan als het even kan een zet richting realisatie te geven. Stedelijke ontwikkeling, energietransitie, wonen en zorg, slimme benutting van lege gebouwen en braakliggende terreinen, vernieuwende concepten in productiewijzen in de (woning-)bouw, innovatieve ingevingen krijgen inhoudelijke support van Stadslab Breda, zodat bedenkers verder kunnen.

Net achter de rug:

Samen met de wijkraad Boeimeer in Breda en met de NHTV op de bagagedrager, vanuit Stadslab Breda en swingende’inspiratiedag’ georganiseerd over kansen voor het vrijkomende terrein van het Amphia Ziekenhuis in de wijk. Concept: meer dan honderd gemotiveerde bezoekers eerst ‘inspireren’ en zich laten laven aan kennis (over zorg, duurzaamheid, stedenbouw etc.) en dan, samen met even ingewijde als bescheiden moderatoren aan het werk met ‘het gebied op tafel’. Veel leuke reacties! 

Moderering van een debat over een zeer gevoelig thema, dementie en euthanasie, in een open college van de Avans Hogeschool in Breda. En bevlogen academiedirecteur Hedzer Schotsman en een al even gepassioneerde lector Michael Echteld zorgden voor een zeer persoonlijk getinte inleiding. Bekijk hier het artikel als pdf.

Deskresearch, voorbereidende interviews en moderatie twee boeiende bijeenkomsten over slimmer samenwerken in de jeugdhulpverlening.

Desk research, interviews, moderatie ontbijtconferentie en meeschrijven aan Economische Agenda voor Breda.

Bijdragen aan/moderatie van bestuurdersconferentie over benaderingswijzen van personen met verward gedrag.

Moderatie work shop ondernemers en bestuurders uit Brabant over Logistieke Agenda Brabant.

Moderatie bijeenkomsten van deskundigen en burgers over ruimtelijke kwaliteit voor de gemeente Roosendaal.

Afronding onderzoek samenwerking bouw- en vastgoedondernemers en overheid.

Energietransitie in Breda: moderering bijeenkomsten van BRES en partners rond opening windmolenpark, ingebruikneming ‘nul-op-de-meter-woning’.

Gespreksleiding debat huisvesting vergunninghouders in Prinsenbeek (zie mijn verhaal over dit onderwerp elders op deze site).

Dagvoorzitter vergadering (zeer teleurgestelde) beleggers.

Tweede fase Woonagenda Roosendaal; ophalen concrete plannen.

Ook leuk, maar alweer wat langer geleden:

Gespreksleiding informatiebijeenkomsten over (tijdelijke) huisvesting asielzoekers in Steenbergen en in Oud-Beijerland

vooronderzoek, bouwstenen aandragen en schrijven veiligheidsprogramma gemeente Breda.

Voorbereiding en presentatie uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing Breda.

Voor een waterschap: begeleiding communicatietraject met ‘de omgeving’.

Stakeholderonderzoek op weg naar nieuwe regionale organisatie aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (heet nu ‘Veilig Thuis’).

Moderering diverse symposia, politieke debatten, informatiebijeenkomsten over thema’s als toekomstige ontwikkeling van de stad, binnenstadseconomie, veiligheid.

Voor de Raad voor de Kinderbescherming: conferentie huiselijk geweld.

Voor een grote gemeente: Evaluatie veiligheidsbeleid

Voor een accountantsorganisatie: begeleiding communicatie.

Voor een regionaal bestuursorgaan: Congresbundel over innovatie, samenwerking en arbeidsmarkt.

Voor een gemeente: voorbereiding en moderering publieksdebatten begroting.

Voor welzijnsorganisaties: moderering ‘kantel’-conferenties naar nieuwe aanpakken.

Al eerder graag geschreven

Contact

Zoals je elders op de site kunt lezen, houd ik me niet alleen met onderzoek rond beleidsontwikkeling en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken bezig, maar kom ik ook graag in actie om netwerken en relaties rond bestuurlijke of beleidsvraagstukken een beetje ordentelijk te laten functioneren.

Wanneer het gaat om ingewikkelde vraagstukken en communicatie een succesfactor kan zijn, zou ik zelf ook graag willen weten met wie ik te doen heb. Graag maak ik kennis met je en kom ik bij je langs.

Met een van onderstaande middelen moet het lukken om mij te bereiken

E-mail: contact@henkschol.nl
Telefoonnrs.: 06-20846140 of 076-5224032

Asterdkraag 33,
4823GC Breda

Deze website is gemaakt door

© 2017